Why

Als je doet wat je altijd deed krijg je wat je altijd kreeg. Erger nog het leidt ook tot verveling en vervlakking. Dat gaat zeker op voor bijeenkomsten. Wij geloven dat het beter kan, veel beter! Meer zinvolle interactie gedreven door constructieve dialogen in een vlot en inspirerend proces. Dat leidt tot tempo, daadkracht, echt betrokken mensen en tot overtuigende opbrengst uit elke bijeenkomst.

Dat is wat we willen: mensen bewegen om met net zo veel enthousiasme en passie te werken als wijzelf.
Why

How

Daarom faciliteren we bijeenkomsten voor mensen die wel klaar zijn met middelmatigheid en echt uitdagende doelen willen stellen. Omdat er meer energie en creativiteit ontstaat naarmate het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie groter is. Wij zijn de experts voor het proces - zodat deelnemers zich volledig kunnen focussen op de inhoud.

We besteden veel aandacht aan de intake: Wat is het echte probleem dat wellicht dieper begraven ligt - welk resultaat heb je nodig uit de bijeenkomst, dat maakt dat de energie ervan áf spat? Wat moet er aan het eind van de sessie liggen, om te zorgen dat jullie tevreden zijn, en geïnspireerd verder gaan?

Vervolgens het ontwerp: hoe moeten wij deze bijeenkomst voor deze groep zo in elkaar zetten dat het maximale resultaat gehaald wordt, bij voorkeur met zo veel mogelijk plezier voor de deelnemers. Dát proces faciliteren we dan om te komen tot de optimale opbrengst. Door slim technologie in te zetten leggen deelnemers zelf tijdens de workshop hun output vast. Mede hierdoor kunnen we de kosten laag houden zodat onze manier van werken voor zoveel mogelijk organisaties toegankelijk is.

We werken graag duurzaam:waar mogelijk leiden we mensen op, om in de eigen organisatie zelf sessies te faciliteren, met ondersteuning van Workshop to Go.
How

What

We faciliteren het hele proces voor een vruchtbare sessie die resultaat oplevert, van het kennis delen/ verspreiden vooraf, uitnodigen van deelnemers tot en met het resultaat uit de sessie digitaal beschikbaar maken.Logisch dat we dat ook op een state of the art manier doen.

Aanpak:
Om werkelijk het resultaat te behalen waar je op zit te wachten nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid door samen het echte probleem heel precies te onderzoeken. We nemen altijd die stap terug omdat ervaring ons heeft geleerd dat dat werkt. Onze facilitators zijn daar zo bedreven in dat het de tijd die het kost ruimschoots waard maakt. Op basis van die zorgvuldige intake ontwerpen we het optimale proces met de bijbehorende agenda. Waarbij we altijd kiezen voor inspirerende interventies die voor zinvolle dialogen zorgen . Tijdens de bijeenkomst zelf leggen deelnemers de essenties van hun dialogen vast met slimme technologie. Na afloop van de sessie is het resultaat bijna meteen beschikbaar, in de taal en woorden en beelden van de deelnemers.

Dit werkt goed bij vele soorten van sessies. Heel grote en kleinere groepen, en ook als de deelnemers heel verschillende belangen en achtergronden hebben.

Met onze Innovatie sessies zijn we uitermate succesvol. Dat komt doordat we de deelnemers in staat stellen helemaal los te komen van de belemmeringen van alle dag. We laten hen ervaren hoe het voelt als je de dingen anders doet. {plaatje zegt meer dan duizend woorden, een ervaring meer dan duizend plaatjes}. Dat werkt! Om dat te bereiken gebruiken we simulaties waarin de deelnemers geconfronteerd worden met hun eigen manier van handelen en daarna ervaren hoe het is als ze het anders doen. Dat is de springplank voor nieuwe ideeën, nieuwe manieren van samenwerking en vooral ook reflectie op de eigen rol daarin. Ruim 50 bedrijven hebben al gemerkt dat dit werkt!

Daarnaast zijn we trots op ons Duurzaam Faciliteren. Een paar jaar geleden hebben we in één jaar 23 sessies voor een klant gedaan. Goed jaar voor ons, maar zoals we de opdrachtgever vertelden: 'Dit blijft zo niet werken'. Niemand wil permanent professionals inhuren. En belangrijker nog, waardevolle kennis en ervaring lekt weg uit de organisatie. Daarom hebben we ze leren faciliteren. Deze klant maakt nu al jaren met veel plezier gebruik van de methodiek en instrumenten van Workshop to Go - waarbij we in co-creatie nieuwe tools blijven ontwikkelen om het hun interne facilitators steeds makkelijker te maken om resultaat te halen in hun sessies.

Wat handig van pas komt is dat we erg goed zijn in Group Interaction Design, ja het ontwerpen van de interactie met een groep. Als dienst. Jouw organisatie heeft een probleem, wij ontwerpen de interactie, maken de agenda en bouwen de interventies die daarbij horen. Uitvoering doe je zelf. Ook hier weer Duurzaam.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over:


Benieuwd wat we samen zouden kunnen doen? Laten we dan samen koffie drinken. Met veel plezier vertellen we over onze passie, ons bestaansrecht en wellicht gaan we dan samen werken, want SAMEN WERKT!